Puteri dua, bersanggul sendeng, puteri dua, bersubang gading.

ku tahu asal usul mu
yang laut balik ke laut
yang darat balik ke darat
nasi berwarna hamba sembahkan